Pro investory

Investujte do obnovitelné energie a čisté vody

Photon Energy N.V., holdingová společnost Photon Energy Group, je rostoucí společnost s pevnými základy a vizionářským obchodním modelem.

Akcie

Vývoj ceny akcií

Varšavská burza cenných papírů

Frekvence: 12 M

Cena akcií

Varšavská burza cenných papírů

8.4
PLN

Poslední aktualizace:

23.2.2024 17:00

Změna:

+ 1.07 %

Proč investovat:

 • Zkušený manažerský tým s prokazatelnými zkušenostmi v sektoru fotovoltaiky
 • Jasná strategie expanze a speciální tým zaměřený na její realizaci
 • Transparentní podniková struktura s definovanými segmenty a zdroji zisku
 • Osvědčený obchodní model založený na důkladných a přesně cílených investičních kritériích
 • Otevřená a transparentní komunikace s kapitálovými trhy

Informační leták (anglicky)

Strategy Guidance 2021-2024

Financial Factsheet

Production Data Factsheet

Základní údaje:

ISIN

NL0010391108

WKN

A1T9KW

Počet emitovaných akcií

59,749,031

Volně obchodovatelné akcie

17,919,820

Tržní kapitalizace

PLN 501,294,370

Struktura akcionářů

Solar Future

35,55 %

Solar Power to the People

32,76 %

The Company

2,43 %

Volně obchodovatelné

29,26 %

Společnosti Solar Future a Solar Power to the People jsou řízeny zakladateli Photon Energy N.V. Volně obchodovatelné akcie zahrnují podíl zakladatelů společnosti Lerta ve výši 5,78 %.

Dividendy

V střednědobém horizontu politika vyplácení dividend nepředpokládá výplatu zisku, jelikož vedení společnosti má v úmyslu doporučit valné hromadě, aby byl všechen naakumulovaný zisk využit jako investice do nových projektů.

Analýzy

Analytické hodnocení akcií Photon Energy N.V.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Photon Energy N.V. pravidelně aktualizuje přehled analytiků. Společnost Photon Energy N.V. neposkytuje žádnou záruku a nenese žádnou odpovědnost za úplnost nebo přesnost uvedených informací. Hodnocení zde uvedená pouze odrážejí názory finančních institucí nebo jejich analytiků. Společnost Photon Energy N.V. nemůže nést za hodnocení žádnou odpovědnost ani být nucena vydávat jakékoli záruky. Doporučujeme, aby si zájemci opatřili analytické zprávy přímo od příslušných analytiků nebo od jejich zaměstnavatelů.

Kontakty

Instituce Analytik Telefon E-mail
AlsterResearch Dr. Oliver Wojahn +49 40 309 293 55 o.wojahn@alsterresearch.com
IPOPEMA Robert Maj +48 22 236 92 90 robert.maj@ipopema.pl
mBank Kamil Kliszcz +48 22 438 24 02 kamil.kliszcz@mbank.pl
Noble Securities Michał Sztabler +48 22 244 13 03 michal.sztabler@noblesecurities.pl
WOOD & Company Ondrej Slama +420 222 096 484 ondrej.slama@wood.cz

Hodnocení

Instituce Hodnocení Cílová cena* Datum
AlsterResearch Cumpărare EUR 3.20       PLN 14.79         CZK 78 26.01.2024
IPOPEMA Cumpărare EUR 4.09        PLN 18.91        CZK 100 14.12.2022
mBank Cumpărare EUR 2.81        PLN 13.00        CZK 69 02.10.2023
Noble Securities Cumpărare EUR 3.02        PLN 13.94        CZK 74 11.09.2023
WOOD & Company Cumpărare EUR 4.12        PLN 19.13        CZK 101 30.06.2023

 

Konsensus   EUR 3.45     PLN 15.95    CZK 84.31  

 

*Ceny uvedené ve výzkumných zprávách tučně; další měny zahrnuté pro referenci.

Analytické zprávy

Zpráva AlsterResearch z 26. leden 2024 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 15. listopadu 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva Noble Securities z 11. září 2023 (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 18. srpna 2023 - aktualizováno (anglicky)

AlsterResearch Report from 28 July 2023 - Updated

Zpráva AlsterResearch z 17. července 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 12. června 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 2. června 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva mBank z 19. května 2023 (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 14. dubna 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 27. března 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 23. února 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 17. února 2023 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva AlsterResearch z 23. prosinec 2022 - aktualizováno (anglicky)

Zpráva WOOD & Company z 16. leden 2023 (anglicky) - aktualizováno

Zpráva WOOD & Company z 21. červenec 2022 (anglicky) - aktualizováno

Zpráva WOOD & Company z 25. květen 2022 (anglicky)

Dluhopisy

Proč investovat:

 • Atraktivní roční kupon
 • Zajištěné dlouhodobé a plánované cash flow z portfolia pro dluhovou službu
 • Využití synergií vede k nadprůměrným výsledkům fotovoltaických elektráren a efektivnímu využití kapitálu
 • Jasná strategie pro expanzi na slibně se rozvíjejících trzích
 • Zkušený manažerský tým s dlouhodobou důvěrou majitelů
 • Transparentní a otevřená komunikace s kapitálovými trhy

Zelený EUR dluhopis 2021/2027

Aktivní

ISIN

DE000A3KWKY4, Otevřený trh ve Frankfurtu

Denominace

EUR 1 000

Kupón

6,50 % p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

EUR 80 milionu

Datum vypořádání

22. 11. 2027

Kovenanty

 • Omezení dividendy (max. 50 % rozdělitelného zisku, pokud EBITDA/ICR >2)
 • Pari passu – stejná seniorita stávajících i budoucích nezajištěných pohledávek
 • Křížové výchozí nastavení
 • Záporný slib
 • Doložka o změně kontroly
 • Kapitálový poměr musí být vždy alespoň 25 %*
 • Povinnost transparentnosti při čtvrtletním a výročním vykazování (úroková sazba se zvyšuje o 1,00 % ročně (ACT/ACT) za úrokové období následující po úrokovém období, ve kterém došlo k nesplnění ohlašovací povinnosti.

Scoring

4 z 5

Barometr KFM-Mittelstandsanleihe: 4 z 5

Prospekt

Prospekt (shrnutí)

Dodatek k prospektu č. 1 ze dne 6. říjen 2022

Rámec pro zelené financování

Stanovisko nezávislých expertů

* S výhradou aktuálních požadavků právního rámce. Součet úročeného dluhového kapitálu a vlastního kapitálu se používá jako celkový kapitál k určení poměru vlastního kapitálu.

Dluhopis CZK 2016/2023

Ukončený

ISIN

CZ0000000815, Free Market v Praze

Denominace

CZK 30 000

Kupón

6% p.a., měsíční platba

Uvedený objem

76 millionů CZK

Datum vypořádání

12.12.2023

Kovenanty

 • Pari passu - stejná seniorita stávajících i budoucích nezajištěných pohledávek
 • Křížové výchozí nastavení
 • Záporný slib
 • Doložka o změně kontroly

Prospekt

Dluhopis EUR 2017/2022

Ukončený

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market ve Frankfurtu *

Denominace

EUR 1 000

Kupón

7.75% p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

45 milionů EUR

Datum vypořádání

27.10.2022 (plně splaceno)

Dluhopis EUR 2013/2018

Ukončený

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market ve Frankfurtu

Denominace

EUR 1 000

Kupón

8% p.a., čtvrtletní platba

Uvedený objem

10.3 millionů EUR

Datum vypořádání

12.03.2018 (plně splaceno)

Vedení a správa společnosti

Vedení společnosti

Georg Hotar

CEO

Zobrazit profil

Michael Gartner

CTO

Zobrazit profil

Dozorčí rada

Bogusława Skowroński

Členka dozorčí rady

Zobrazit profil

Marek Skreta

Předseda dozorčí rady a člen výboru pro audit

Zobrazit profil

Ariel Sergio Davidoff

Člen dozorčí rady a předseda výboru pro audit

Zobrazit profil

Profil dozorčí rady (anglicky)

Jednací řád dozorčí rady (anglicky)

Kompetence výboru pro audit (anglicky)

Rotation Schedule and Succession Policy

Etický kodex

Společnost dodržuje Nizozemský kodex správy a řízení společností (Dutch Corporate Governance Code) a osvědčené postupy Varšavské burzy cenných papírů.

 

Nizozemský kodex správy a řízení společností (Dutch Corporate Governance Code) od 11.04.2022 (anglicky)

Varšavská burza cenných papírů – Doporučené postupy od 11.04.2022 (anglicky)

Valné hromady

Annual General Meeting, 21 June 2023

Notice of the Annual General Meeting 2023

Explanatory Notes for the Annual General Meeting 2023

Voting Instructions for the Annual General Meeting 2023

Written Proxy for the Annual General Meeting 2023

Management Incentive Plan - Terms and Conditions

Minutes of the Annual General Meeting Held on 21 June 2023

Annual General Meeting, May 2022

Minutes of the Annual General Meeting Held on 31 May 2022

Extraordinary General Meeting, August 2021

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 5 August 2021

Deed of Amendment of the Articles of Association EN

Deed of Amendment of the Articles of Association NL

List of Participating Shareholders

Annual General Meeting, June 2021

Minutes of the Annual General Meeting Held on 1 June 2021

Remuneration Policy adopted by the AGM on 1 June 2021

Extraordinary General Meeting, December 2020

 

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 4 December 2020

Annual General Meeting, June 2020

Minutes of the Annual General Meeting Held on 29 June 2020

Corporate documents

Stanovy (anglicky)

Výpis z obchodního rejstříku (anglicky)

Remuneration Policy

Diversity and Inclusion Policy

Share Buyback Programme

Share Buyback Transactions Details 19 - 23 December 2022

Share Buyback Transactions Details 27 - 30 December 2022

Share Buyback Transactions Details 2 - 5 January 2023

Share Buyback Transactions Details 9 - 13 January 2023

Share Buyback Transactions Details 16 - 17 February 2023

Share Buyback Transactions Details 20 - 24 February 2023

Share Buyback Transactions Details 27 February - 3 March 2023

Share Buyback Transactions Details 6 - 10 March 2023

Share Buyback Transactions Details 13 - 17 March 2023

Share Buyback Transactions Details 20 - 24 March 2023

Share Buyback Transactions Details 27 - 31 March 2023

Share Buyback Transactions Details 12 - 14 April 2023

Share Buyback Transactions Details 17 - 21 April 2023

Share Buyback Transactions Details 24 - 28 April 2023

Share Buyback Transactions Details 2 -5 May 2023

Share Buyback Transactions Details 8 - 12 May 2023

Share Buyback Transactions Details 15 - 19 May 2023

Share Buyback Transactions Details 22 - 26 May 2023

Share Buyback Transactions Details 29 May - 2 June 2023

Share Buyback Transactions Details 5 June - 7 June 2023

Auditor

Od fiskálního roku 2013 do roku 2019 jmenovala naše správní rada společnost Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. jako auditora Photon Energy N.V. a jejích dceřiných společností. Jmenování byla potvrzena na valných hromadách společnosti Photon Energy N.V.

Zprávy auditora jsou součástí výročních zpráv, které lze stáhnout v sekci „Zprávy“.

Pro fiskální rok 2020 jmenovala správní rada jako auditora pro společnost Photon Energy N.V. a její dceřiné společnosti firmu PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Jmenování bylo potvrzeno na mimořádné valné hromadě společnosti Photon Energy N.V., která se konala dne 4. prosince 2020.

Zprávy

Výroční zprávy

Annual Report 2022

Annual Report 2022

Annual Report 2022 - ESEF Package

Note

The annual report presented on this website, including the PDF version, is derived from the official version of the Company’s Report 2022. The European Single Electronic Filing format (the ESEF reporting package) is the official version. The ESEF reporting package is available to download in the Reports section of this website. In case of any discrepencies between the website, the PDF version and the ESEF reporting package, the latter prevails. The auditor’s report and the assurance report of the independent auditor included in the PDF version on this website relate only to the ESEF reporting package.

Annual Report 2021

Annual Report 2020

Annual Report for 2020

Independent Auditor’s Report for 2020

Letter from the Management

Highlights of 2020

Selected Financial Information

Zobrazit všechny výroční zprávy

Čtvrtletní zprávy

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

Webcast link

Prezentace

Entity & Consolidated Financial Report for Q3 2023

Entity & Consolidated Financial Report for Q3 2023

Záznam prezentace

Prezentace

Management Report and Interim Consolidated Financial Statements H1 2023

Management Report and Interim Consolidated Financial Statements H1 2023

Prezentace

Záznam online prezentace

Zobrazit všechny čtvrtletní zprávy

Měsíční zprávy

Monthly Report for January 2024

Monthly Report for December 2023

Monthly Report for November 2023

Zobrazit všechny měsíční zprávy

Ad hoc zprávy

ESPI Report 5- 19.02.2024 - Photon Energy Group Publishes Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

ESPI Report 4 - 14.02.2024 - Monthly Report for January 2024

ESPI Report 3 - 01.02.2024 Photon Energy Group announces the appointment of David Forth as Group CFO

Zobrazit všechny ad hoc zprávy
Kalendář pro investory

Významné události a akce

Kontakt pro investory

Kontaktujte nás

Věříme v jasnou a otevřenou komunikaci s investory. Máte-li dotazy týkající se vztahů s investory, kontaktujte nás.

Joanna Rzesziewska

Investor Relations Manager

Martin Kysly

Head of Marketing & Communications

+420 702 206 574

newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru pro investory.

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Georg Hotar

CEO

Georg Hotar spoluzaložil společnost Photon Energy v roce 2008 a působil jako její finanční ředitel do roku 2011. V tomto roce byl jmenován generálním ředitelem a od té doby stojí v čele expanze skupiny v Evropě a v zámoří.

Georg má rozsáhlé znalosti v oblasti solární energetiky i mezinárodních financí. Před Photon Energy založil Georg Central European Capital, regionální butik pro finanční a strategické poradenství. Působil také na různých pozicích ve finančních službách v Londýně, Curychu a Praze. Georg je rakouský státní příslušník a získal titul Masters in Finance na London Business School.

Profil na LinkedIn

Michael Gartner

CTO

Ještě než v roce 2008 spoluzaložil Photon Energy, zajišťoval Michael Gartner financování a zadávání zakázek technologie pro jednu z prvních velkých fotovoltaických instalací v České republice. Působil jako generální ředitel Photon Energy, dokud v roce 2011 nepřesídlil do Austrálie, aby zde založil Photon Energy Australia. Kromě rozvoje podnikání na australském trhu je Michael hnacím motorem rozvoje ostrovních (off-grid) solárních systémů a hybridních fotovoltaických řešení nabízených společností Photon Energy.

Před Photon Energy provozoval Michael investiční butik zajišťující emise eurobondů a nabízející poradenství v oblasti fúzí a akvizic na straně prodeje. Předtím působil jako analytik a vedoucí prodeje s pevným výnosem v ING a Commerzbank Securities v Praze. Michael má australské a české občanství a je držitelem titulu MBA z U.S. Business School v Praze.

Profil na LinkedIn

Bogusława Skowroński

Členka dozorčí rady

Boguslawa Skowronski je podnikatelka, architektka ekosystémů technologických startupů, rozvojový (rizikový) kapitalista a angel investor. Finanční zkušenosti získala v organizacích jako je Union Bank of Switzerland v Curychu, Evropská banka pro obnovu a rozvoj v Londýně nebo Capital Solutions proAlfa ve Varšavě, společnosti, kterou založila. Je aktivní členkou polského kapitálového trhu a mnoha společnostem poskytovala poradenství se strategií a transakcemi na kapitálovém trhu. Paní Skowronski je spoluzakladatelkou a členkou správní rady MIT Enterprise Forum CEE, což je akcelerační program pro začínají (start-up) podniky. Zároveň je partnerem ve FounderPartners, organizaci, která pomáhá začínajícím technologickým firmám v USA vybudovat velký podnik. Paní Skowronski má bakalářský titul v oboru Science in Engineering z Massachusetts Institute of Technology a je absolventkou Harvard Business School.

Marek Skreta

Předseda dozorčí rady a člen výboru pro audit

Marek Škréta je spoluzakladatelem a generálním ředitelem P4 Wealth Management v Curychu a působí jako člen představenstva a hlavní poradce v R2G v Praze, což je soukromá investiční platforma, kterou pomohl založit. Předtím působil jako výkonný ředitel ve společnosti UBS Switzerland AG a ředitel společnosti Credit Suisse v Curychu. Mezi jeho dřívější profesionální zkušenosti patří poradenství při správě rodinného majetku a poradenství pro soukromé kapitálové fondy ohledně investic v regionu střední a východní Evropy a fúzí a akvizic.

Pan Škréta je držitelem doktorátu a magisterského titulu v oboru Business Administration a International Relations na University of St Gallen. Byl také hostujícím vědcem a spolupracovníkem na Harvardově univerzitě.

Ariel Sergio Davidoff

Člen dozorčí rady a předseda výboru pro audit

Ariel Sergio Davidoff (švýcarský státní příslušník) je partnerem v mezinárodní advokátní kanceláři Lindemannlaw se sídlem v Curychu. Tato kancelář spolupracuje s podnikateli disponujícími vysokým majetkem a s klienty podléhajícím regulím, jako jsou banky, externí správci aktiv a podílových fondů. Ariel působí v několika představenstvech významných společností.

Před nástupem do společnosti Lindemannlaw zastával Ariel různé pozice v bankovním sektoru ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, včetně pozice generálního ředitele. Kromě toho v posledních letech spolufinancoval několik společností ve švýcarském finančním sektoru. Vzhledem ke svému regulatornímu, ekonomickému a právnímu vzdělání patří mezi jeho hlavní odborné znalosti oblast správy a řízení, audit a řízení rizik.

Ariel je držitelem několika titulů, včetně doktorátu v oboru obchodní administrativy na univerzitě v jižní Austrálii v Adelaide, titulu MBA na univerzitě v Rochesteru ve státě New York a titulu LL.M. v oboru mezinárodního obchodního práva na univerzitě v Curychu. Úspěšně také absolvoval Certified Board Member Certificate of Advanced Studies na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku.

Ariel je nezávislým členem dozorčí rady ve smyslu nizozemského kodexu správy a řízení společností.