RELACJE INWESTORSKIE

Zainwestuj w czystą energię i wodę

Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, to rozwijająca się firma o solidnych podstawach i przyszłościowym modelu biznesowym.

Akcje

NOTOWANIA AKCJI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Częstotliwość: 12 M

CENA AKCJI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

8.4
PLN

Ostatnia aktualizacja:

23.2.2024 17:00

Zmiana:

+ 1.07 %

DLACZEGO WARTO ZINWESTOWAĆ:

 • Doświadczony zespół z udokumentowanym doświadczeniem w branży fotowoltaicznej
 • Jasna strategia ekspansji i dedykowany zespół do jej realizacji
 • Przejrzysta struktura grupy z jasno określonymi segmentami biznesowymi
 • Sprawdzony model biznesowy oparty na rygorystycznych kryteriach inwestycyjnych
 • Przejrzysta i otwarta komunikacja z rynkiem kapitałowym

Factsheet (po angielsku)

Strategy Guidance 2021-2024

Financial Factsheet

Production Data Factsheet

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

ISIN

NL0010391108

WKN

A1T9KW

Liczba akcji

59,749,031

Free-float

17,919,820

Kapitalizacja

PLN 501,294,370

Struktura akcjonariatu

Solar Future

35,55 %

Solar Power to the People

32,76 %

Spółka

2,43 %

Pozostali

29,26 %

Solar Future i Solar Power to the People są kontrolowane przez współzałożycieli Photon Energy N.V. Free float obejmuje akcje będące w posiadaniu spółki Lerta founders, w sumie 5,78%.

Polityka dywidendowa

W perspektywie średnioterminowej polityka dywidendowa nie przewiduje wypłat do akcjonariuszy, dlatego zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu, aby wszystkie zyski pozostawały w spółce i były reinwestowane w nowe projekty.

Badania

Ocena analityczna akcji Photon Energy N.V.

Zastrzeżenie

Photon Energy N.V. regularnie aktualizuje komentarze analityków. Photon Energy N.V. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i pełną zgodność przedstawionych informacji z prawdą. Przedstawiona ocena odzwierciedla jedynie opinię instytucji finansowych lub wymienionych w niej analityków. Spółka Photon Energy N.V. nie odpowiada za oceny i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu ani zmuszona do wydania w tym przedmiocie gwarancji. Zainteresowanym polecamy zwrócenie się bezpośrednio do danego analityka lub jego pracodawcy w celu uzyskania raportu z badań.

Kontakty

Instytucja Analityk Tel. E-mail
AlsterResearch Dr. Oliver Wojahn +49 40 309 293 55 o.wojahn@alsterresearch.com
IPOPEMA Robert Maj +48 22 236 92 90 robert.maj@ipopema.pl
mBank Kamil Kliszcz +48 22 438 24 02 kamil.kliszcz@mbank.pl
Noble Securities Michał Sztabler +48 22 244 13 03 michal.sztabler@noblesecurities.pl
WOOD & Company Ondrej Slama +420 222 096 484 ondrej.slama@wood.cz

Oceny

Instytucja Rating Cena docelowa* Data
AlsterResearch Kupno EUR 3.20       PLN 14.79         CZK 78 26.01.2024
IPOPEMA Kupno EUR 4.09        PLN 18.91        CZK 100 14.12.2022
mBank Kupno EUR 2.81        PLN 13.00        CZK 69 02.10.2023
Noble Securities Kupno EUR 3.02        PLN 13.94        CZK 74 11.09.2023
WOOD & Company Kupno EUR 4.12        PLN 19.13        CZK 101 30.06.2023

 

Zgoda   EUR 3.45     PLN 15.95    CZK 84.31  

 

*Ceny pogrubioną czcionką podane w raportach badawczych; inne waluty uwzględnione w celach informacyjnych.

Raporty z badań

Raport AlsterResearch z dnia 26 styczeń 2024 r. - Aktualizacja (po angielsku)

Raport AlsterResearch z dnia 15 listopada 2023 r. - Aktualizacja (po angielsku)

Raport Noble Securities z 11 września 2023 r.

Raport AlsterResearch z dnia 18 sierpnia 2023 r. - Aktualizacja (po angielsku)

Raport AlsterResearch z dnia 28 lipca 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 17 lipca 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 12 czerwca 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 2 czerwca 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport mBank z 19 maja2023 r. (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 14 kwietnia 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 27 marca 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 23 lutego 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 17 lutego 2023 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport AlsterResearch z 23 grudzień 2022 r. - zaktualizowany (po angielsku)

Raport WOOD & Company z 16 styczeń 2023 r. (po angielsku) - zaktualizowany

Raport WOOD & Company z 21 lipiec 2022 r. (po angielsku) - zaktualizowany

Raport WOOD & Company z 25 maj 2022 r. (po angielsku)

Obligacje

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ:

 • Atrakcyjny kupon
 • Zabezpieczone długoterminowe i możliwe do zaplanowania przepływy pieniężne z portfela do obsługi zadłużenia
 • Wykorzystanie synergii grupy prowadzi do ponadprzeciętnej wydajności elektrowni PV i efektywnego wykorzystania kapitału
 • Jasna strategia rozwoju na obiecujących rynkach
 • Dedykowany i doświadczony zespół zarządzający z wieloletnim zaangażowaniem właścicieli
 • Przejrzysta i otwarta komunikacja z rynkami kapitałowymi.

Zielone obligacje 2021/2027

AKTYWNE

ISIN

DE000A3KWKY4, Open Market we Frankfurcie

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

6,50% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

80 mln EUR

Data wykupu

22.11.2027

Kowenanty

 • Ograniczenie dywidendy (maksymalnie 50%, jeśli EBITDA/ICR>2)
 • Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
 • Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
 • Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
 • Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli
 • Wskaźnik kapitału własnego musi zawsze wynosić co najmniej
  25% *
 • Obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej (stopa procentowa zostanie podwyższona o 1% w skali roku; ACT/ACT) za okres odsetkowy następujący po okresie odsetkowym, w którym wystąpiło niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Scoring

4 z 5

Pobierz raport KFM-Mittelstandsanleihe: 4 z 5

Prospekt

Prospekt (streszczenie)

Suplement nr 1 z 6 październik 2022 r. do prospektu

Green Financing Framework

Second Party Opinion

* Z zastrzeżeniem aktualnych wymogów prawnych. Suma zadłużenia oprocentowanego i kapitału własnego jest wykorzystywana jako całkowity kapitał w celu określenia wskaźnika kapitału własnego.

Obligacje CZK 2016/2023

WYKUPIONE

ISIN

CZ0000000815, Free Market w Pradze

Wartość nominalna

30 000 CZK

Kupon

6% rocznie, wypłacany miesięcznie

Wartość

76 mln CZK

Data wykupu

12.12.2023

Kowenanty

 • Pari passu – równe traktowanie istniejących i przyszłych niezabezpieczonych roszczeń
 • Cross default – naruszenie zobowiązań wobec innych wierzycieli
 • Negative pledge – nieobciążanie majątku hipoteką lub zastawem
 • Change-of-control clause - klauzula zmiany kontroli

Prospekt

Euroobligacje 2017/2022

WYKUPIONE

ISIN

DE000A19MFH4, Open Market we Frankfurcie*

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

7,75% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

45 mln EUR

Data wykupu

27.10.2022 (w całości wykupione)

Euroobligacje 2013/2018

WYKUPIONE

ISIN

DE000A1HELE2, Open Market we Frankfurcie

Wartość nominalna

1 000 EUR

Kupon

8% rocznie, wypłacany kwartalnie

Wartość

10,3 mln EUR

Data wykupu

12.03.2018 (w całości wykupione)

Ład Korporacyjny

Zarząd

Georg Hotar

CEO

Szczegóły

Michael Gartner

CTO

Szczegóły

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością zarządu i ogólnymi sprawami spółki. Rada nadzorcza została również powołana do pełnienia funkcji komitetu audytu. Obecni członkowie zostali powołani 4 grudnia 2020 roku na okres czterech lat.

Bogusława Skowroński

Członek Rady Nadzorczej

Szczegóły

Marek Skreta

Przewodniczący Rady Nadzorczej I członek Komitetu Audytu

Szczegóły

Ariel Sergio Davidoff

Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu

Szczegóły

Profil członków Rady Nadzorczej (po angielsku)

Regulamin Rady Nadzorczej (po angielsku)

Zakres kompetencji Komitetu Audytu (po angielsku)

Rotation Schedule and Succession Policy

Kodeks postępowania

Spółka stosuje Holenderski Kodeks Ładu Korporacyjnego oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Holenderski kodeks ładu korporacyjnego – aktualne na (po angielsku)

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW – aktualne na 11.04.2022 (po angielsku)

Walne Zgromadzenia

Annual General Meeting, 21 June 2023

Notice of the Annual General Meeting 2023

Explanatory Notes for the Annual General Meeting 2023

Voting Instructions for the Annual General Meeting 2023

Written Proxy for the Annual General Meeting 2023

Management Incentive Plan - Terms and Conditions

Minutes of the Annual General Meeting Held on 21 June 2023

Annual General Meeting, May 2022

Minutes of the Annual General Meeting Held on 31 May 2022

Extraordinary General Meeting, August 2021

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 5 August 2021

Deed of Amendment of the Articles of Association EN

Deed of Amendment of the Articles of Association NL

List of Participating Shareholders

Annual General Meeting, June 2021

Minutes of the Annual General Meeting Held on 1 June 2021

Remuneration Policy adopted by the AGM on 1 June 2021

Extraordinary General Meeting, December 2020

Minutes of the Extraordinary General Meeting Held on 4 December 2020

Annual General Meeting, June 2020

Minutes of the Annual General Meeting Held on 29 June 2020

Corporate documents

Statut

Wyciągi z rejestru handlowego

Remuneration Policy

Diversity and Inclusion Policy

Share Buyback Programme

Share Buyback Transactions Details 19 - 23 December 2022

Share Buyback Transactions Details 27 - 30 December 2022

Share Buyback Transactions Details 2 - 5 January 2023

Share Buyback Transactions Details 9 - 13 January 2023

Share Buyback Transactions Details 16 - 17 February 2023

Share Buyback Transactions Details 20 - 24 February 2023

Share Buyback Transactions Details 27 February - 3 March 2023

Share Buyback Transactions Details 6 - 10 March 2023

Share Buyback Transactions Details 13 - 17 March 2023

Share Buyback Transactions Details 20 - 24 March 2023

Share Buyback Transactions Details 27 - 31 March 2023

Share Buyback Transactions Details 12 - 14 April 2023

Share Buyback Transactions Details 17 - 21 April 2023

Share Buyback Transactions Details 24 - 28 April 2023

Share Buyback Transactions Details 2 -5 May 2023

Share Buyback Transactions Details 8 - 12 May 2023

Share Buyback Transactions Details 15 - 19 May 2023

Share Buyback Transactions Details 22 - 26 May 2023

Share Buyback Transactions Details 29 May - 2 June 2023

Share Buyback Transactions Details 5 June - 7 June 2023

Audytor

W latach obrotowych 2013 - 2019 zarząd Spółki wyznaczył Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. na audytora Photon Energy N.V. oraz grupy. Wybór audytora został potwierdzony przez Walne Zgromadzenia Photon Energy N.V. Raport audytora jest częścią Raportu Rocznego, który można pobrać na stronie z raportami.

Na rok obrotowy 2020 Zarząd Spółki wyznaczył PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. na audytora Photon Energy N.V. oraz grupy. Wybór audytora został potwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Photon Energy N.V., które odbyło się 4 grudnia 2020 roku.

Raporty

Raporty roczne

Annual Report 2022

Annual Report 2022

Annual Report 2022 - ESEF Package

Note

The annual report presented on this website, including the PDF version, is derived from the official version of the Company’s Report 2022. The European Single Electronic Filing format (the ESEF reporting package) is the official version. The ESEF reporting package is available to download in the Reports section of this website. In case of any discrepencies between the website, the PDF version and the ESEF reporting package, the latter prevails. The auditor’s report and the assurance report of the independent auditor included in the PDF version on this website relate only to the ESEF reporting package.

Annual Report 2021

Annual Report 2020

Annual Report for 2020

Independent Auditor’s Report for 2020

Letter from the Management

Highlights of 2020

Selected Financial Information

Wyświetl wszystkie raporty roczne

Raporty kwartalne

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

Webcast link

Presentation

Entity & Consolidated Financial Report for Q3 2023

Entity & Consolidated Financial Report for Q3 2023

Link do webcastu

Presentation

Management Report and Interim Consolidated Financial Statements H1 2023

Management Report and Interim Consolidated Financial Statements H1 2023

Prezentacja

Nagranie webcastu

Wyświetl wszystkie raporty kwartalne

Raporty miesięczne

Monthly Report for January 2024

Monthly Report for December 2023

Monthly Report for November 2023

Wyświetl wszystkie raporty miesięczne

Raporty ad hoc

ESPI Report 5- 19.02.2024 - Photon Energy Group Publishes Entity & Consolidated Financial Report for Q4 2023

ESPI Report 4 - 14.02.2024 - Monthly Report for January 2024

ESPI Report 3 - 01.02.2024 Photon Energy Group announces the appointment of David Forth as Group CFO

Wyświetl wszystkie raporty ad hoc
KALENDARZ IR

Historyczne I nadchodzące wydarzenia relacji inwestorskich

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Kontakt

Zależy nam na jasnej i otwartej komunikacji z inwestorami. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w Photon Energy Group, zapraszamy do kontaktu.

Joanna Rzesziewska

Investor Relations Manager

Martin Kysly

Head of Marketing & Communications

+420 702 206 574

newsletter

Zapisz się do naszego newslettera relacji inwestorskich.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Georg Hotar

CEO

Georg był współzałożycielem Photon Energy w 2008 roku i był dyrektorem finansowym firmy do 2011 roku, kiedy został mianowany dyrektorem generalnym. Od tego czasu stał na czele ekspansji grupy w Europie i na innych kontynentach.

Georg posiada rozległą wiedzę na temat branży energii słonecznej oraz finansów międzynarodowych.

Przed zaangażowaniem w Photon Energy, Georg założył w 2000 roku Central European Capital, regionalny butik doradztwa finansowego i strategicznego. Zajmował również różne stanowiska w sektorze finansowym w Londynie, Zurychu i Pradze.

Georg jest obywatelem Austrii i posiada tytuł magistra finansów w London Business School.

Profil LinkedIn

Michael Gartner

CTO

Michael był współzałożycielem Photon Energy w 2008 roku i dyrektorem generalnym spółki aż do przeniesienia się do Australii, aby założyć Photon Energy Australia w 2011 roku.

Oprócz rozwoju australijskiego biznesu, Michael odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu off-gridowych i hybrydowych rozwiązań solarnych Photon Energy.

Przed zaangażowaniem w Photon Energy Michael opracował jedną z pierwszych dużych instalacji fotowoltaicznych w Czechach. Prowadził też butik inwestycyjny organizujący emisje euroobligacji i oferujący doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. W latach 1994-2004 był analitykiem i szefem sprzedaży instrumentów dłużnych w ING i Commerzbank Securities w Pradze.

Michael jest obywatelem Australii i Czech oraz posiada tytuł MBA uzyskany w US Business School w Pradze.

Profil LinkedIn

Bogusława Skowroński

Członek Rady Nadzorczej

Bogusława Skowroński jest przedsiębiorcą, budowniczym ekosystemów start-upów technologicznych, VC i aniołem biznesu. Doświadczenie w zakresie finansów zdobywała w takich organizacjach jak Union Bank of Switzerland w Zurychu, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz założona przez nią spółka Capital Solutions proAlfa w Warszawie. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego i doradzała wielu spółkom w zakresie strategii i transakcji na rynku kapitałowym. Pani Skowroński jest współzałożycielem i członkiem zarządu MIT Enterprise Forum CEE, programu akceleracji start-upów bez zaangażowania kapitałowego, a także Partnerem w FounderPartners, organizacji pomagającej założycielom spółek technologicznych w budowaniu dużego biznesu w USA. Posiada tytuł licencjata uzyskany na Massachusetts Institute of Technology, jest też absolwentem Harvard Business School.

Marek Skreta

Przewodniczący Rady Nadzorczej I członek Komitetu Audytu

Marek Škréta jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym P4 Wealth Management w Zurychu oraz członkiem zarządu i głównym doradcą w R2G w Pradze, prywatnej platformie inwestycyjnej, którą pomógł założyć. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym w UBS Switzerland AG i dyrektorem w Credit Suisse w Zurychu. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmowało doradztwo na rzecz podmiotów typu family office oraz funduszy private equity przy inwestycjach w regionie CEE oraz transakcjach M&A.

Pan Škréta uzyskał tytuł doktora i tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w St Gallen. Był także wizytującym naukowcem i współpracownikiem na Uniwersytecie Harvarda.

Ariel Sergio Davidoff

Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu

Szwajcar, Ariel Sergio Davidoff, jest partnerem w międzynarodowej kancelarii prawnej Lindemannlaw z siedzibą w Zurychu. Kancelaria obsługuje przede wszystkim przedsiębiorców UHNW i klientów podlegających nadzorowi regulacyjnemu, takich jak banki, niezależni menadżerowie aktywów i fundusze powiernicze. Ariel jest członkiem kilku zarządów dobrze prosperujących spółek.

Zanim dołączył do Lindemannlaw pracował na różnych stanowiskach w bankowości w Szwajcarii i Liechtensteinie, w tym m.in. na pozycji CEO. Ponadto niedawno współfinansował kilka spółek ze szwajcarskiego sektora finansowego. Wykorzystując swoje doświadczenie regulacyjno-ekonomiczno-prawnicze Ariel zajmuje się przede wszystkim problematyką ładu korporacyjnego, zarządzaniem ryzykiem i audytami.

Ma bogate wykształcenie, w tym m.in. doktorat z zarządzania University of South Australia w Adelaide, MBA z nowojorskiego University of Rochester i tytuł magistra prawa na kierunku międzynarodowe prawo gospodarcze z Uniwersytetu w Zurychu. Jest dyplomowanym absolwentem zaawansowanego kursu dla certyfikowanych członków zarządu na szwajcarskim uniwersytecie w Bernie.

Ariel to niezależny członek rady nadzorczej zgodnie z definicją holenderskiego Kodeksu zarządzania ładem korporacyjnym.